Grunt reaktywny akrylowy Polrust na zardzewiałą stal

Kategoria:

Opis

POLRUST jest ekologicznym gruntem antykorozyjnym, który można nanosić na powierzchnie stalowe i żeliwne.
POLRUST można nakładać na podłoża niedokładnie oczyszczone z produktów korozji.
POLRUST ma odpowiednio dobrane własności fizykochemiczne, co zapewnia dobrą penetrację do podłoża przez porowatą strukturę rdzy.
POLRUST wiąże się z rdzą oraz podłożem fizycznie i chemicznie, tworząc po wyschnięciu dobry podkład pod farby nawierzchniowe.
POLRUST zawiera również promotory adhezji, bezsilikonowe środki przeciwpienne oraz dodatki po-prawiające właściwości technologiczno-użytkowe
POLRUST przynosi wymierne efekty ekonomiczne, gdyż pozwala wyeliminować część wydat-ków na mechaniczne lub chemiczne przygotowanie powierzchni przed malowaniem do stopnia Sa 2 ½ jak dla tradycyjnych farb antykorozyjnych

Zastosowanie

POLRUST najczęściej jest stosowany tam, gdzie ze względów technicznych lub ekonomicznych nie można przygotować podłoża obróbką strumieniowo- ścierną.
POLRUST jest niezastąpiony przy malowaniu skorodowanych siatek, barierek, ogrodzeń, rur, grzejników, blach a także nośnych konstrukcji ażurowych
POLRUST można stosować:
– jak wszystkie grunty antykorozyjne na czyste powierzchnie przygotowane do Sa 2 1/2 wg PN ISO 8501-1:2001 (zwyczajowo określane jako białe podłoże) np. przez piaskowanie lub śrutowanie.
– na powierzchnie niedokładnie oczyszczone z rdzy, czyli przygotowane do St 3 lub
Sa 1 wg PN ISO 8501-1:2001 np. po ręcznym lub mechanicznym usunięciu luźnej rdzy, zendry i sta-rych łuszczących się farb.
– jako farbę ochrony czasowej.
– jako typowy grunt antykorozyjny zamiast podkładowych farb ftalowych, olejnych, chlorokauczu-kowych i innych.
Najdłuższą odporność korozyjną wykazują systemy lakierowe z farbami chlorokauczukowymi, poliwinylowymi, akrylowymi i chemoutwardzalnymi.
Producent zaleca jako warstwy nawierzchniowe:
EKOCYNKAL – gruntoemalia wodorozcieńczalna
CYNKAL – gruntoemalia szybkoschnąca